Lirik Sholatullahi Ma Lakat Kawakib Tulisan Arab, Latin Beserta Artinya

 


Beritanejowo- Lirik sholawat Sholatullahi Ma Lakat Kawakib, Sholawat ini cukup populer dan sering dilantunkan di pondok-pondok pesantren maupun tempat-tempat islam lainya, sholawat ini diriwayatkan di dalam Shitah ibn Hisyam, bahwa ketika Rasul SAW Berkurban.


Sholawat Sholatullahi Ma Lakat Kawakib ini kami tulis dengan menggunakan tulisan arab dan latin beserta artinya sehingga sobat islam dapat melantunkan sholawat ini dan bisa memahami artinya.


Baca juga :Lirik Sholawat Sholatullahi Ma Lakat Kawakib Arab, Latin dan Terjemah


ﺻَﻠَﺎﺓُ ﺍﻟﻠﻪِ ﻣَﺎﻟَﺎﺣَﺖْ ﻛَﻮَﺍﻛِﺐْ ﻋَﻠﻰَ ﺍﺣْﻤَﺪْ ﺧَﻴْﺮِ ﻣَﻦْ ﺭَّﻛِﺐَ ﺍﻟﻨَّﺠَئب

 

Sholaatullahi maalaahat kawaakib

Alaa ahmada khoeri man rokiban-najaa-ib

Selagi bintang masih bercahaya, semoga rahmat Allah tercurah kepada nabi Muhammad yang sebaik-baiknya pengendara unta.

 

ﺣَﺪَﻯ ﺣَﺎﺩِﻯ ﺍﻟﺴُّﺮَﻯ ﺑِﺎﺳْﻢِ ﺍﻟْﺤَﺒَئب ﻓَﻬَﺰَّ ﺍﻟﺴُّﻜْﺮُ ﺍَﻋْﻄَﺎﻑَ ﺍﻟﺮَّﻛَائب

 

Hadaa haadiis-suroo bismil-habaa-ib

Fahazzasy-syukru a’thoofar-rakaa-ib

Selama pengiring unta menyanyikan lagu menyebut nama kekasih terindu.

Unta mengangguk-angguk menari gembira tertawa irama lagu penunggangnya

 

ﺍَﻟَـﻢْ ﺗَﺮَﻫَﺎ ﻭَﻗَﺪْ ﻣَﺪَّﺕْ ﺧُﻄَﺎﻫَﺎ ﻭَﺳَﺎﻟَﺖْ ﻣِﻦْ ﻣَّﺪَﺍمعهاﺳَﺤَﺋِﺐْ

 

Alam tarohaa wa qod maddat khushoohaa

Wa saalat min madaami’ihaa sahaa-ib

Tidakkah engkau lihat, semakin cepat langkah unta?

Bercucuran deras dari matanya air mata bagaikan awan tiba.

 

ﻭَﻣَﺎﻟَﺖْ ﻟِﻠْﺤِﻤَﻰ ﻃَﺮَﺑًﺎ ﻭَّﺣَﻨَّﺖْ ﺍِﻟﻰَ ﺗِﻠْﻚَ ﺍﻟْﻤَﻌَﺎلم ﻭَﺍﻟْﻤَﻠَﺎﻋِﺐْ

 

Wamaalat lilhimaa thoroban wa hannat ila tilkal ma’aalimi wal malaa’ib

Semakin condong pula langkahnya karena gembira, dan rindu pada kandang serta ladang penggembalaannya.

 

ﻓَﺪَﻉْ ﺟَﺬْﺏَ ﺍﻟﺰِّﻣَﺎﻡِ ﻭَﻟَﺎ ﺗَﺴُﻘْﻬَﺎ ﻓَﻘَﺎﺋِﺪُ ﺷَﻮْﻗِﻬَﺎ ﻟِﻠْﺤَﻲِّ ﺟَﺎﺫِﺏْ

 

Fada’ jadzbaz-zimaami wa laa tasuq-haa

Faqoo-idu syauqihaa lil-hayyi jaadzib

Maka biarkan, jangan kau tarik tali kekang atau menggiringnya, karena kerinduan pada sang nabilah yang menariknya.

 

ﻓَﻬُﻢْ ﻃَﺮَﺑًﺎ ﻛَﻤَﺎ ﻫَﺎﻣَﺖْ ﻭَﺇِﻟَّﺎ ﻓَﺈِﻧَّﻚَ ﻓِﻰ ﻃَﺮِﻳْﻖِ ﺍﻟْﺤُﺐِّ ﻛَﺎﺫِﺏْ

 

Fahim thoroban kamaa hammat wa illaa

Fa innaka fii thoriiqil-hubbi kaadzib

Tunjukkan lah rasa cintamu sebagaimana cintanya unta dan jikalau tidak,

Maka jalan cintamu pada nabi adalah dusta.

 

ﺍَﻣَّﺎ ﻫَﺬَﺍ ﺍﻟْﻌَﻘِﻴْﻖُ ﺑَﺪَﺍ ﻭَﻫَﺬِﻱ ﻗِﺒَﺎﺏُ ﺍﻟْﺤَﻲِّ ﻟَﺎﺣَﺖْ ﻭَﺍﻟْﻤَﻀَﺎﺭِﺏْ

 

Amaa haadzal-’aqiiqu badaawa hadzii

Qibaabul-hayyi laa-ahat wal-madloorib

Perhatikan, kota Aqiq telah Nampak dan inilah Qubah Nabi,, gemerlapan cahayanya menyilaukan

 

ﻭَﺗِﻠْﻚَ ﺍﻟْﻘُﺒَّﺔُ ﺍﻟـْﺨَﻀْﺮَﺍﺀَ ﻭَﻓِﻴْﻬَﺎ ﻧَـﺒـِﻲُّ ﻧُﻮْﺭُﻩُ ﻳَـﺠْﻠُﻮْ ﺍﻟْﻐَﻴَﺎهب

 

Wa tilkal-qubbatul-khodlroo-u fiihaa

Nabiyyun nuuruhu yajlul-ghoyaahib

Itulah qubah hijau dan nabi bermakam di dalamnya.

Seorang nabi yang nur-nya menerangi kegelapan.

 

ﻭَﻗَﺪْ ﺻَﺢَّ ﺍﻟﺮِّﺿَﻰ ﻭَﺩَﻧَﺎ ﺍﻟﺘَّﻠَﺎقی ﻭَﻗَﺪْ ﺟَﺎﺀَ ﺍﻟْﻬَﻨَﺎ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﺟَﺎﻧِﺐْ

 

Wa qod shohhar-ridloo wa danat-talaaqii

Wa qod jaa-al-hanaa min kulli jaanib

Dan sungguh jelas keridhaan Allah, dan pertemuanpun telah dekat

Dan sungguh telah datang kegembiraan dari segala penjuru

 

 

ﻓَﻘُﻞْ ﻟِﻠﻨَّﻔْﺲِ ﺩُﻭْﻧَﻚِ ﻭَﺍلتملی ﻓَﻤَﺎ ﺩُﻭْﻥَ ﺍﻟْﺤَﺒِﻴْﺐِ ﺍﻟْﻴَﻮْﻡَ ﺣَﺎﺟِﺐْ

 

Faqul linnafsi duunaka wat-tamalliy

Famaaduunal-habiibil-yaoma haajib

Maka bisikkan ke dalam hati, tiada seorangpun kucondongkan rasa cinta.

Maka tiada satupun hari ini kepada kekasih, penghalangnya

 

ﺗَـﻤَﻠﻰَّ ﺑِﺎلحبيب ﺑِﻜُﻞِّ ﻗَﺼْﺪٍ ﻓَﻘَﺪْحصل ﺍﻟْﻬَﻨَﺎ ﻭَﺍﻟﻀِّﺪُّ ﻏَﺋِﺐْ

 

Tamallaa bil habiibi bikulli qoshdin

Faqod hasholal-hanaa wadl-dliddu ghoo-ib

Condongkanlah rasa cita kepada kekasih di segala tujuan,

Maka sungguh memperoleh kesenangan dan lenyaplah kedukaan.

 

ﻧَـﺒـِﻲُّ ﺍﻟﻠﻪِ ﺧَﻴْﺮُ ﺧَﻠْﻖِ ﺟَـميعا ﻟَﻪُ ﺃَﻋْﻠﻰَ ﺍﻟْﻤَﻨَﺎصب ﻭَﺍﻟْﻤَﺮَﺍﺗِﺐْ

 

Nabiyyullaahi khoirul-kholqi jamii’an

Lahu a’laal-manaashibi wal-marootibi

Nabi Allah yang sebaik-baik makhluk kesemuanya.

Baginya keluhuran pangkat dan martabat tertinggi.

 

ﻟَﻪُ ﺍﻟْـﺠَﺎﻩُ ﺍﻟﺮَّﻓِﻴْﻊُ ﻟَﻪُ ﺍﻟْﻤَﻌَﺎلی ﻟَﻪُ ﺍﻟﺸَّﺮَﻑُ ﺍﻟْﻤُﺆَبد ﻭَﺍﻟْﻤَﻨَﺎﻗِﺐْ

 

Lahul-jaahur-rofii’u lahul-ma’aaliy

Lahusy-syaroful-mu-abbadu wal-manaaqib

Baginya ketinggian kedudukan, baginya segala keluhuran.

Kemuliaannya diabadikan dan menjadi kenangan.

 

ﻓَﻠَﻮ ﺍَﻧَـﺎ ﺳَﻌَـﻴْــنا ﻛُﻞَّ ﻳَــﻮْﻡٍ ﻋَﻠﻰَ ﺍﻟْﺎَﺣْﺪَﺍﻕِ ﻟَﺎﻓَﻮْﻕَ ﺍﻟﻨَّﺠَئب

 

Falao annaa sa’aynaa kulla yaomin

Alal-ahdaaqi laa faoqon-najaa-ib

Maka seandainya kami menuju tempat, berjalan setiap hari

diatas pandangan, bukan di punggung-punggung unta.

 

ﻭَﻟَﻮْ ﺍَﻧَﺎ ﻋَﻤِﻠْﻨَﺎ ﻛُﻞَّ ﺣِﻴْﻦٍ ﻟِﺄَﺣْﻤَﺪَ ﻣَﻮْﻟِﺪًﺍ ﻗَﺪْ ﻛَﺎﻥَ ﻭَﺍﺟِﺐْ

 

Wa lao annaa ‘amilnaa kulla hiinin

Li ahmada maulidan qod kaana waajib

Dan seandainya kami beramal setiap saat Pada peringatan kelahiran Ahmad, maka sungguh

hukumnya wajib.

 

ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻣِﻦَ ﺍلمهيمن ﻛُﻞَّ ﻭَﻗْﺖٍ ﺻَﻠَﺎﺓ ﻣَّﺎ ﺑَﺪَﺍ ﻧُﻮْﺭُ ﺍﻟْﻜَﻮَﺍکب

 

Alaihi minal-muhaimini kulla waqtin

Sholaatun maa badaa nuurul-kawaakib

Setiap waktu kumohonkan untuknya dari Allah.

Rahmat selama bintang-bintang masih bercahaya.

 

ﺗَﻌُﻢُّ ﺍْﻟَﻝَ ﻭَﺍﻟْﺎَصحاب ﻃُــــــﺮّﺍً جميعهم ﻭَﻋِﺘْﺮَته ﺍﻟْﺎَﻃَﺎيب

 

Ta’ummul- aala wal-ash-haaba thurron

Jamii’ahum wa ‘itrotahul-athooyib

Kepada keluarga dan para sahabat semuanya.

Serta semua keturunannya yang baik-baik lagi mulia.


Post a Comment

Previous Post Next Post